Гарантія

Компанія “ЮВІ-ТЕХ» здійснює гарантійне забезпечення реалізованого товару  у порядку, визначеному чинним законодавством.

Під гарантійним забезпеченням слід розуміти приймання та задоволення претензій до якості товару протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк - строк, протягом якого продавець бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з виявленими недоліками.

Гарантійне забезпечення передбачає:

  • Гарантійний ремонт – усунення виявлених споживачем дефектів товарів;
  • Гарантійна заміна – заміна товару у випадку  неможливості усунення виявлених дефектів шляхом ремонту.

Гарантійному забезпеченню підлягає товар, в якому виявлені дефекти, що виникли з вини виробника (продавця), та які не дозволяють використовувати товар за призначенням.

Продавець бере на себе гарантійні зобов'язання, які поширюються на будь-які виробничі дефекти товару, протягом 1 (одного) року.

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 30 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

В разі змін споживчих властивостей матеріалу протягом гарантійного строку продавець бере на себе зобов'язання по обміну товару на аналогічний протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Вимога споживача про заміну товару за умови його наявності  підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Вимоги споживача  щодо гарантійного забезпечення не підлягають задоволенню, якщо недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром, монтажу або його зберігання.

При здаванні товару на гарантійне забезпечення покупець зобов’язаний надати:

  • рекламаційного листа;
  • розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Гарантійному забезпеченню не підлягає товар:

  • з механічними пошкодженнями;
  • з відпрацьованим механічним або комутаційним ресурсом;
  • при порушенні покупцем умов його експлуатації.